Previous Home Next

Matukituki valley from ridge to Tyndall (near the Cascade saddle)