Previous Home Next

Green Lake from near the Monowai saddle (Fiordland)