Previous Home Next

Rocks on the ridge of Mt Titiroa (near Lake Manapouri)